อบจ.สัญจร อำเภอสิงหนคร ประจำปี 2565 นายกไพเจน นำทีมผู้บริหาร อบจ.สงขลา พบปะประชาชน พร้อมออกหน่วยบริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพี่น้องประชาชนชาวสิงหนคร

    2022-04-29 09:42:50
    วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปี 2565 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอสิงหนคร เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยในกิจกรรม อบจ.สัญจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ออกบูธให้บริการประชาชน รวมกว่า 10 หน่วยงาน อาทิ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ // บริการตัดผมและเสริมสวย โดยโรงเรียนเสริมสวยดาวสยาม // บริการให้คำแนะนำและส่งเสริมด้านการเกษตร โดย สนง.เกษตรอำเภอ สนง.และสนง.เกษตรจังหวัด // บริการรับลงทะเบียนหางาน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โดย สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา // บริการให้คำแนะนำการชำระภาษีรถ โดย สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา // การบริการให้คำแนะนำและส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ โดยสนง.ปศุสัตว์อำเภอ สนง.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด // บริการตรวจสุขภาพ บริการการแพทย์แผนไทย บริการด้านกายภาพบำบัด บริการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การให้คำแนะนำและบริหารชำระภาษี การให้ปรึกษาทางด้านกฏหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากกลุ่ม OTOP และจากประชาชนในพื้นที่ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา