อบจ.สงขลา เดินหน้าการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมทำ MOU กับ 3 อปท. รับมอบ รถพยาบาลฉุกเฉิน จาก อบจ.สงขลา พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

    2022-04-29 13:46:49
    วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นพยาน เรื่อง การบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข (ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน) และพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน 2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา 3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง เพื่อทดแทนรถพยาบาลคันเดิม ที่ใช้งานมานานกว่า 13 ปี ที่มีความเสื่อมสภาพ และอาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน มีอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย อีกทั้งยังติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่พร้อมในการช่วยชีวิต ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลได้มากยิ่งขึ้น ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา