อบจ.สงขลา เปิดโลกการศึกษาจัดโครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 16

    2022-05-03 09:19:31
    วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 นายเชากิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ"มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 16" (กิจกรรมสร้างเสริมเดือนรอมฎอน) โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถือศีลอด ร่วมรับประทานอาหาร (ละศีลอด) และร่วมกิจกรรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันออกศีลอดเดือนรอมฎอน (วันตรุษฮารีรายออิฎิลฟิตรี) ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา