นายกอบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง อบจ.สงขลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่าง

    2022-05-03 12:38:07
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง อบจ.สงขลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา