อบจ.สงขลา ร่วมกับ สภ.เมืองสงขลา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้ง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืน

    2022-05-05 09:12:12
    4 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วม ประชุมหารือกับ พันตำรวจเอก ภูวรา แก้วพารัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา พันตำรวจโท ถาวร ผลกล้า รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ Smart Safety zone หรือการยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สำคัญของอำเถอเมือง สงงขลา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารจังหวัดสงขลา กับ กองกำกับการตำรวจภูธรเมืองสงขลา ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ราชการ สำคัญ โดย อบจ.สงขลา จะพิจารณาอุดหนุนงบประมาณจำนวน 5.2 ล้านบาท เพื่อดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV และอุปกรณ์ประกอบตามสถานที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี และลดปัญหาอาชญากรรมตามทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล.และสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา