สงขลาเร่งพัฒนา ฟื้นฟู แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองแห แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน จัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์

    2022-05-08 11:41:46
    จังหวัดสงขลามีแนวทางการดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ จัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น ต้นแบบของการพัฒนาเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงาน พัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองเเหจังหวัดสงขลา ครั้งที่1/ 2565 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำคลองแหเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบภารกิจและกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา