อบจ.สงขลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ จัดโครงการแข่งขันนกกรงหัวจุกประจำปี 2565 วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

    2022-05-09 09:22:07
    นาย​ไพเจน​ มาก​สุ​ว​รรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันนกกรงหัวจุกประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายศดิศ ไชยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอควนเนียง , คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี​ นายวรวัทน์ เพชรมุณี ประธานชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ณ สนามท่าท้อน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การเลี้ยงนกกรงหัวจุกเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงมาเป็นเวลานาน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกและอาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น อาชีพทำกรงนก ผลิตและจำหน่ายอาหารนกพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกอย่างถูกกฎหมาย ลดการจับนกป่ามาเลี้ยงและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป โครงการโดย:กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข #นกกรงหัวจุกสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา