พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาเปตอง สร้างความสามัคคีของ คณะครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

    2022-05-09 09:24:03
    วันที่ 8 พฤษภาคม​ 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเปตองผู้บริหาร ครู และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยมี นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสำนักงาน โดยกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาเปตอง สร้างความสามัคคีของคณะครู และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมของทีม เข้าร่วมการแข่งขันเปตองของหน่วยงานภายนอกต่อไป โดยผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดียวกัน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในองค์กร และให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเล่นกีฬาเปตอง รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย #รวม​พลัง​ร​่​วมสร้าง​สุข ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา