อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณ จัดการแข่งขันฟุตซอล "นาทวีคัพ ครั้งที่ 4" ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลของยุวชน ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

    2022-05-09 09:25:14
    วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ประธานในพิธีเปิดฯ นายวิเชียร ปลื้มใจ ประธานชมรมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ อำเภอนาทวี // ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอนาทวี เขตที่ 1// คณะกรรมการจัดการแข่งชัน แขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล "นาทวีคัพ ครั้งที่ 4" ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ด้วยชมรมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธอำเภอนาทวี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลนาทวี และ ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาทวี ได้จัดการแข่งขันฟุตซอล"นาทวีคัพ ครั้งที่ 4" ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 โดยทาง อบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเล่นกีฬาฟุตซอล ส่งเสริมการใช้เวลาว่างของยุวชนให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย และเพื่อจัดตั้งกองทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเทศบาลตำบลนาทวี #นาทวีเมืองมีเสน่ห์ #สงขลาเมืองกีฬา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา