นายก อบจ.เชียงราย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ และบุคลากร ดูงาน 1669 ของ อบจ.สงขลา เป็นต้นแบบของการแพทย์ฉุกเฉิน และงานศูนย์ซ่อมสร้าง กายอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการ

    2022-05-10 09:27:42
    วันที่ 9 พ.ค. 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบจ.สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.เชียงราย นำโดย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ศึกษาดูงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์ซ่อมสร้าง กายอุปกรณ์ อบจ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินฯ และ ศูนย์ซ่อมสร้าง กายอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา