ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "อาคารเปิดอาคารมูลนิธิสงฆ์ราษฎร์บำรุง โรงพยาบาลสงขลา"

    2022-05-10 09:31:33
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ // ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "อาคารเปิดอาคารมูลนิธิสงฆ์ราษฎร์บำรุง โรงพยาบาลสงขลา" โดยมีพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานมูลนิธิตึกพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายแพทย์ พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา พันตำรวจโท ถาวร ผลกล้า รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ และมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ อาคารมูลนิธิสงฆ์ราษฎร์บำรุง โรงพยาบาลสงขลาหลังใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการมูลนิธิตึกพยาบาลสงฆ์ จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งมีพระธรรมวงศาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง ประธานกรรมการมูลนิธิตึกพยาบาลสงฆ์ / พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดสงขลา / และกรรมการมูลนิธิ โดยมีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น แต่ละชั้น แบ่งพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ชั้นที่ 1 เป็นห้องปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิติเวช ห้องปฏิบัติการผ่าชันสูตรศพ และเป็นที่ตั้งของตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาศพจำนวน 24 ช่อง, ชั้นที่ 2 เป็นห้องปฏิบัติงานของกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และห้องตรวจชิ้นเนื้อ และชั้นที่ 3 เป็นห้อง LAB และห้องเรียนของนักศึกษาแพทย์ (Cr ข้อมูล : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา