โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา เตรียมพร้อมเปิดเทอม หลังวิกฤตโควิด 19 นายกไพเจน มอบนโยบาย และให้กำลังใจบุคลากร เพื่อพัฒนาการศึกษา เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน

    2022-05-11 09:35:45
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประชุมมอบนโยบายให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ซึ่งจะทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยนายกไพเจน ได้ให้โอวาท และให้กำลังใจบุคลากรฯ ในการทำงานในปีการศึกษานี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา