ไม่หยุดนิ่ง อบจ.สงขลา ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เร่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

    2022-05-11 16:59:49
    11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง หัวหน้างานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) นำคณะทำงาน เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สงขลา เพื่อหารือแนวทางเตรียมจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการน้ำ ระดับจังหวัด พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา