กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายองค์กรชุมชน อำเภอหาดใหญ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    2022-05-13 15:59:30
    วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 (พัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายองค์กรชุมชน อำเภอหาดใหญ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ระหว่างวันที่ 11 – 16 พฤษภาคม 2565 พร้อมด้วย นายสุพรชัย ผกาวรรณ ส.อบจ.สงขลา เขต 1 อ.หาดใหญ่ นายพีระพงษ์ บุญเลิศ ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่ นายนิติธร จินดามณี ส.อบจ.สงขลา เขต 4 อ.หาดใหญ่ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา