การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับโอน ครั้งที่ 2/2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-05-13 16:02:32
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารับโอน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเพื่อพิจารณารับโอน ข้าราชการครู และพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // จำนวนรวมทั้งสิ้น 17 ราย ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา