สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก” ปรากฏการณ์แห่งแสงสี สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ชาวสงขลาร่วมผลักดันเมืองเก่าสงขลา สู่เมืองมรดกโลก

    2022-05-13 16:07:02
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานสงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา // เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 ในช่วงเวลา15.00 น. - 21.00 น.ณ บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในพิธีเปิดมีไฮไลท์สำคัญคือ การแสดงประกอบแสง สี เสียง ในระบบมัลติมีเดีย บอกเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวเมืองสงขลา การแสดงมโนราห์ ศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ และการแสดงจินตลีลา ที่สื่อถึงความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เยี่ยมชมบูธจัดจำหน่าย "สินค้าวิถีถิ่น ของกินพื้นบ้าน อาหารอร่อยคู่เมือง" พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของดี 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา ซึ่งมาออกร้านจำหน่ายสินค้าวิถีถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของสงขลาบ้านเรา เรา รัก สงขลา #สงขลาเมืองพหุวัฒนธรรม #สงขลาสู่เมืองมรดกโลก #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา