กลุ่มคนรักษ์คลองสิงหนคร หารือนายกไพเจน หวังแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง

    2022-05-13 16:09:05
    จิตอาสา กลุ่มคนรักษ์คลองสิงหนคร นายกิตติพล สมนวล เข้าหารือนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสิงหนคร เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง โดยจะได้มีการสำรวจ ศึกษาแนวทางขุดคลอง เริ่มจากคลองชลประทานสายยุออก ต.ชิงโค ผ่านพื้นที่ ต.ชิงโค ต.สทิ้งหม้อ เทศบาลเมืองสิงหนคร เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา นายกไพเจน ได้มอบแนวทางในการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสงขลา เพื่อการรับรู้ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากผังน้ำสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนในการใช้น้ำ ผู้อยู่อาศัยก็สามารถรู้ทิศทางการไหลของน้ำ ที่สำคัญคือการเลี่ยงการก่อสร้างในอนาคตที่จะขวางเส้นทางของน้ำต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา