การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

    2022-05-14 19:04:52
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุม. พร้อมด้วย นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร.ต.อ.บุญทรง คชรัตน์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา และหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร เข่าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการเตรียมรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา” เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่บ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ก่อตั้งเมื่อ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ด้วยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ด้วยเหตุเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญและมีปัญหาด้านความมั่นคงเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของโจรก่อการร้าย เด็กและเยาวชนไม่มีสถานศึกษา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในทุกด้าน ปี พ.ศ. 2502 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (เขต 9 เดิม) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตชด. เข้ามาปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์และได้ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยตั้งชื่อโรงเรียนพิทักษ์ราษฎร์บำรุง และต่อมาอาคารเรียนไม่เพียงพอจึงย้ายมาสร้างที่ใหม่ (ปัจจุบัน) โดยได้รับบริจาคที่ดิน 12 ไร่ จากประชาชนในพื้นที่ และตั้งชื่อใหม่ตามผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน คือคณะผู้สื่อข่าวด้านกีฬา และได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 5 ครั้ง ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูทั้งหมด 13 คน มีนักเรียน จำนวน 163 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 80 คน และเพศหญิง จำนวน 83 คน (ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา