นายกไพเจน ลงพื้นที่บ้านกูบู อำเภอสะเดา เพื่อตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    2022-05-14 19:18:54
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่บ้านกูบู ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจความเรียบร้อยของลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ประทับ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถใช้เป็นสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ขบวนเสด็จได้อย่างน้อย จำนวน 6 ลำ และตรวจสอบเส้นทางเสด็จฯ ที่ชำรุด ทั้งเส้นทางสายหลัก และเส้นทางสำรอง ในพื้นที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยสั่งการและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.สงขลา เร่งดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา