กิจกรรมจิตอาสา ณ อบต.วัดจันทร์

    2022-05-14 19:20:47
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเก็บขยะ ปล่อยปู และปลูกป่า ณ บริเวณหาดยายแดง ซึ่งกิจกรรมจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา // โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา