กองการศึกษาฯ อบจ.สงขลา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

    2022-05-14 19:22:54
    วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ทัฬหวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ พุทธมนฑลจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมได้แก่ การแสดงรำมโนราห์ มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สาธิตการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะจากนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา การเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และพิธีเวียนเทียน ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา