นายกไพเจน บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ NBT SOUTH เชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้มาเยือนจังหวัดสงขลา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "สงขลาเกมส์" คัดเลือกภาค 4 (14 จังหวัดภาคใต้)

    2022-05-14 19:25:33
    วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ช่อง NBT SOUTH เพื่อออกอากาศในรายการข่าวท้องถิ่น "แหลงข่าวชาวใต้" ในประเด็นเรื่อง...การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 "สงขลาเกมส์" และเชิญชวนประชาชนชาวสงขลา ร่วมชมและเชียร์นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ // และ บันทึกเทปโทรทัศน์ "รายการระเบียงใต้"ซึ่งออกอากาศในวันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 (เวลา 14.00 น.-14.30 น.) เพื่อเชิญชวนชาวสงขลาเปิดบ้านร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับทัพนักกีฬาเยาวชน โค้ช ผู้ควบคุม กองเชียร์ และผู้ติดตาม กว่า 10,000 คน ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มาเข้าร่วมในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "สงขลาเกมส์" เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "สงขลาเกมส์" คัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง // โดยมีมาสคอต เป็นรูปแมววิ่งถือคบเพลิง ชื่อว่าสิงหลา และหนูถือลูกแก้ววิเศษ ชื่อสิงขร และมีสโลแกนในการจัดการแข่งขันคือ "Sports For Excellence" กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีกีฬาที่ทำการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 32 ชนิดกีฬา และใช้สนามแข่งขันกีฬาใน 4 อำเภอสำหรับจัดการแข่งขัน ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา ทั้งนี้ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ใช้สำหรับจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ และเป็นสนามจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา(ประเภทลู่) เปตอง มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น และฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ อีกทั้งใช้อาคารศูนย์ฝึกอบรมกีฬา อบจ.สงขลา เป็นที่พักของนักกีฬาจำนวนประมาณ 300 คน #กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37คัดเลือกภาค4 #สงขลาเมืองกีฬา #กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา