กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนการให้บริหารด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

    2022-05-25 16:08:17
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/ กู้ภัย จังหวัดสงขลา กิจกรรมดูแลผู้ป่วยจิตเวช (รุ่นที่ 2) โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดฯ พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายภูวดล วงษ์โสภณากุล ที่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรู้ เกิดทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา