นายกไพเจน ร่วมถกนายอำเภอสิงหนคร และผู้นำท้องถิ่น บูรณาการออกแบบระบบจัดการน้ำรวม อ.สิงหนคร ในการแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม อย่างยั่งยืน

    2022-05-26 08:50:58
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมหารือการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ อ.สิงหนคร ร่วมกับนายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร นายก อบต. กำนัน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อ.สิงหนคร เพื่อร่วมบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำของคนพื้นที่ ซึ่งจะรู้ว่ามีคูระบายน้ำ ลำคลอง ทางไหลของน้ำ ในการร่วมออกแบบระบบฯ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา