อบจ.สงขลา ร่วมกับ ชมรมวิ่งหาดใหญ่ จัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน

    2022-05-30 10:01:28
    วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับนักวิ่ง ในการแข่งขัน เดิน – วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีพื้นที่ที่โดดเด่นและมีศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหรือแม้กระทั่งการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่งจังหวัดสงขลาจัดว่าเป็น Sport City หรือเมืองด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาเดินวิ่งหาดใหญ่มาราธอนมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นและเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดสงขลาสร้างการรับรู้ที่ดีในวงกว้างแก่นักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับชมรมวิ่งหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬา เดิน-วิ่ง มีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทั้งในเชิงท่องเที่ยวให้สงขลาเป็นเมืองกีฬาต้นแบบต่อไป “เมืองต้นแบบ การพัฒนาด้านนวัตกรรม การบริการสาธารณะที่ยั่งยืนด้วยการรวมพลัง ร่วมสร้างสุข” #Sports city #หาดใหญ่มาราธอน #สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา