รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565

    2022-06-07 09:05:37
    วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีพระสุทธิสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา- สตูล(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดดอนรัก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา