กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา จัดอบรมแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มความรู้ให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในการให้ความช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

    2022-06-07 09:51:23
    วันที่ 6 มิ.ย. 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลากลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน จ.สงขลา ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย.2565 โดยมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจาก รพ.หาดใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรู้ มีทักษะและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และแปลอดภัย ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา