กองผังเมือง อบจ.สงขลา เดินหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว สำรวจเส้นทางสันเขาคอหงส์ สร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค

    2022-06-10 09:24:12
    9 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นางสาว ภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง นำทีมที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เดินสำรวจเส้นทางพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเส้นทางธรรมชาติ (สันเขาคอหงส์) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค และโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา