อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

    2022-06-13 09:08:36
    วันที่ 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ บริเวณพื้นที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ และสวนสาธารณะเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด