อบจ.สงขลา ร่วมมือ 16 องค์กร ในจังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 สุดยิ่งใหญ่ พร้อมชูศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดสงขลา

    2022-06-13 09:12:18
    วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการ "งานเกษตรแฟร์ และงาน OTOP จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1" โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา และตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์ และงาน OTOP จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตเกษตรกร กลุ่มองค์กรด้านการเกษตรและเครือข่ายการเกษตรในจังหวัดสงขลา กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการเกษตร การนำเสนอและให้ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตร และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการฯรวมถึงประชาชนในจังหวัดสงขลาและประชาชนทั่วไป ได้เลือกซื้อสินค้าภาคการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ #สงขลาเมืองนวัตกรรมการเกษตร #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา