การแข่งขันกีฬา E-sport อบจ.สงขลา ครั้งที่ 1 (Southern E-sports Champion Ship 2022) ศึกแห่งศักดิ์ศรี กับเวทีประลองยุทธ เกมกีฬา ROV ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้

    2022-06-13 09:15:14
    วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ Hatyai Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา E-sport อบจ.สงขลา ครั้งที่ 1 "Southern E-sports Champion Ship 2022" โดยมี นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา, นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา, นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขตที่ 3, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา และแขกผู้มีเกียรติที่สนใจในกีฬาอีสปอร์ต (E-sport) เข้าร่วมในพิธีเปิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการแข่งขันกีฬา E-sport อบจ.สงขลา ครั้งที่ 1 "Southern E-sports Champion Ship 2022" ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ Hatyai Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต (E-sport) ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเยาวชนในการเล่นกีฬาอีสปอร์ต (E-sport) และการใช้กีฬาให้เกิดประโยชน์ต่อการอาชีพ สร้างรายได้ ห่างไกลจากการพนันและอบายมุขต่างๆ อีกทั้งเป็นกิจกรรมรองรับในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา (Songkhla Sports City) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยมีนักกีฬาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 71 ทีม ทีมละ 6 คน // ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ และให้การสนับสนุนจากส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต (E-sport) #ROV #เศรษฐกิจดิจิทัล #อุตสาหกรรมแห่งอนาคต #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา