กองการศึกษาฯ อบจ.สงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา กรมการปกครอง การท่าอากาศยาน และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ประกอบพิธีกล่าวขอดูอาร์ เพื่อส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

    2022-06-13 09:17:34
    วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอำนวยพร และส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ.1443) ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้นำศาสนา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ร่วมในพิธีฯ โดยมีพิธีกรรมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และการกล่าวขอดูอาร์ หลังเสร็จพิธีฯ ได้มีการส่งผู้เดินทางขึ้นรถบัสไปยังอาคารผู้โดยสาร เพื่อเดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย ต่อไป ซึ่งในปีนี้ มีพี่น้องชาวไทยมุสลิม ได้รับโควตาเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งสิ้น กว่า 5 พันคน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา