พิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1

    2022-06-14 13:26:10
    พิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ โดย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด