อบจ.สงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้

    2022-06-16 08:44:30
    วันที่ 15 มิถุนายน 2565 อบจ.สงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมสัมมนา และนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา