โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสงขลา

    2022-06-16 13:37:31
    วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งจังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการโครงการฯ และจิตอาสา 904 ร่วมกับศอ.จอส.พระราชทานจังหวัด เป็นหน่วยสนับสนุนในการจัดงาน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง // ภายในงานมีกิจกรรมการให้บริการด้านการเกษตร เช่น คลินิกอารักขาพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน ฯลฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 6 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา