การประชุมสัญจรสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 6/2565

    2022-06-17 08:35:57
    วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาครั้งที่ 6/2565 (การประชุมสัญจร) ภาคเช้า : ประชุม กรรมการสภาวิทยาลัย โดยมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของวิทยาลัย ภาคบ่าย : กิจกรรมเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้ามัดย้อม และ Eco Print ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย, กาแฟโรบัสต้า (กาแฟยายฉิม) ชุมชนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด ต.ลำไพล อ.เทพา และ Sky walk @ควนเจดีย์ บ้านควนเจดีย์ ต.ลำไพล อ.เทพา วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา