นายกอบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ร่วมถกวาระสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา 14 จังหวัดภาคใต้ ด้วยความร่วมมือกันของผู้บริหารท้องถิ่น

    2022-06-17 11:36:51
    วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 (ห้องเฉวง) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวาระสำคัญ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาเรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณา การจัดกิจกรรม อบจ.คัพ โดย อบจ.นครศรีธรรมราช ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ ในปีงบประมาณ 2566 และเพื่อพิจารณา คัดเลือกเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งต่อไป โดย อบจ.ภูเก็ต ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในครั้งต่อไป