จังหวัดสงขลา พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี ค.ศ.2025 (พ.ศ.2568) ทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sports City)

    2022-06-20 08:18:25
    วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุม "เสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี ค.ศ.2025 (พ.ศ.2568) ของจังหวัดสงขลา และประชุม "การขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" เพื่อพิจารณา -ร่าง- แต่งตั้งคณะทำงานเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี ค.ศ.2025 (พ.ศ.2568) และพิจารณาแผนงานในการดำเนินการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา // ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลโครงการสงขลาเมืองกีฬา แผนการปฏิบัติงาน Action Plan (12แผนงาน) ประจำปี 2565, ข้อบังคับ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ว่าด้วย คณะกรรมการกีฬาอำเภอ พุทธศักราช 2565, การจัดหารายได้เข้ากองทุนฯ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุมฯ #สงขลาเมืองกีฬา #ซีเกมส์ครั้งที่33 #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา