โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง (เทพาคัพ ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2022-06-20 08:25:36
    วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง (เทพาคัพ ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายวรพงศ์ ปราบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเทพา, นายเจนณรงค์ แก้วศรียงค์ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง อำเภอเทพา, นายอดุลย์ คาน นายก อบต.ท่าม่วง และคณะผู้บริหาร อบต.ท่าม่วง, บุคลากร อบจ.สงขลา, นักกีฬา และประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นายพินิจ แก้วเกาะสะบ้า ประธานชมรมเปตองอำเภอเทพา // กล่าวรายงาน การจัดการแข่งขันเปตอง (เทพาคัพ ครั้งที่ 1) เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเทพา และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง // โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาเปตองให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเยาวชนในการเล่นกีฬาเปตองเพื่อห่างไกลจากการพนันและอบายมุขต่างๆ อีกทั้งเป็นกิจกรรมรองรับในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัด (Songkhla Sports City) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนกว่า 160 ทีม กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ สนามฟุตบอลหน้าตลาดนิคมตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา #กีฬาเปตองเทพาคัพครั้งที่1 #สงขลาเมืองกีฬา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา