รองนายกอบจ. ร่วมพิธีเปิด โครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์

    2022-06-22 09:10:04
    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาว ปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิด โครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรพัฒนาเกษตรด้วยนวัตกรรมการปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ ด้วยหลักการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหบักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เเบบมีส่วนร่วม SDGsPGS กับกลไกครบห่วงโซ่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สู่เกษตรยั่งยืน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเเห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา เเละโครงการพัฒนาเเห่งสหประชาชาติ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว โดย: กองสวัสดิการสังคม