อบจ.สงขลา จับมือ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดงาน "ฟู้ดคาร์นิวัล @หาดใหญ่" หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน

    2022-06-25 14:06:01
    วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ฟู้ดคาร์นิวัล@หาดใหญ่" โดยมี นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ และนางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด อำเภอหาดใหญ่ ถือเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดงาน ฟู้ดคาร์นิวัล@หาดใหญ่ ประจำปี 2565 "หาดใหญ่ สวรรค์ของนักกิน" เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหาร ที่หลากหลายของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา