กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม CPR&AED เพื่อสร้างเครือข่ายให้มี ขีดความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา

    2022-06-25 14:17:59
    วันที่ 24 มิ.ย.2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม CPR&AED รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ.สงขลา มีความรู้ ทักษะ สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุฯ ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 รุ่น โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา