อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมมหกรรมต้านภัยยาเสพติด ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รวมพลังต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

    2022-06-27 08:52:02
    วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมมหกรรมต้านภัยยาเสพติด โดยมี นายพิรชนม์ เกษตรสุนทร รองปลัดเทศบาลตำบลสทิงพระ กล่าวต้อนรับ และ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภา อบจ. สงขลา เขตอำเภอสทิงพระ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด ภายในกิจกรรมได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 การมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันยาเสพติด พิธีทำลายเทเหล้า เผาบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงของเยาวชน กิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด และเวทีเสวนาหัวข้อ "ทางออกปัญหายาเสพติด ปรับมุมความคิด คืนคนดีสู่สังคม" โดยการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการรวมพลังในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และปลุกจิตสำนึกเยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ณ หาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา #วันต่อต้านยาเสพติดโลก #รวมพลังต้านภัยยาเสพติด #รวมพลังสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา