เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจากนายก อบจ.สงขลา เพื่อเข้าร่วมในพิธีอิ่วเก้งเชิญพระออกจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง แห่พระรอบเมืองสงขลา

    2022-06-28 08:57:39
    วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายนิพัฒน์ อุดมอักษร ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เพื่อเข้าร่วมในพิธีอิ่วเก้งเชิญพระออกจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง แห่พระรอบเมืองสงขลา ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา