รองนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site

    2022-07-04 09:28:22
    วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ได้เชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของลูกหลานอย่างปลอดภัย ภาพ :นายเปาซี ยะส๊ะ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา