กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) แผนพัฒนางาน EMS ที่กำลังดำเนินการ และดำเนินการแล้วปี 2565

    2022-07-04 13:51:42
    วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมปรมี ชั้น 3 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายแพทย์ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายแพทย์ชัยวุฒิ สุขสมานวงศ์ และนายแพทย์ภควัตร จุลทอง แพทย์อำนวยการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ อบจ.สงขลา การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินจาก รพ. ในจังหวัดสงขลา รวม 21 หน่วยงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาร่วมเสนอแนะ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจในการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงของจังหวัดสงขลา และทิศทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาปี 2566 แบ่งตามโซนความรับผิดชอบ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา