รองนายกอบจ.​สงขลา​ ประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬายุวชนสัมพันธ์

    2022-07-04 15:16:12
    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม​ 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ ประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬายุวชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีของคนในพื้นที่ และต่างพื้นที่ ทำให้นักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” ณ สนามกีฬา รร. บ้านควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย ภาพ : นายเปาซี ยะส๊ะ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา