ผู้นำชุมชนอำเภอเทพาเข้าพบ นายก อบจ.สงขลา ให้ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และติดตามโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมวางท่อขยายเขตประปา นายกไพเจน สั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือทันที

    2022-07-05 09:31:06
    วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา และตัวแทนชาวบ้านเข้าพบนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และติดตามโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมวางท่อขยายเขตประปา นายกไพเจน ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดการตามแผนงบประมาณ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา