นายกอบจ.สงขลาได้มอบหมายให้ รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพื้นที่นิทรรศการมัสยิดบ้านบน

    2022-07-05 14:41:01
    วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ มัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบ้านบน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพื้นที่นิทรรศการมัสยิดบ้านบน โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ โครงการดังกล่าว จัดโดยภาคีคนรักเมืองสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด เพื่อสนับสนุนย่านเมืองเก่าสงขลาและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน โดยจัดแสดงไว้ ณ มัสยินอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบ้านบน) ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาพ // นายเปาซี ยะส๊ะ และกองผังเมือง อบจ.สงขลา ข่าว // กองผังเมือง อบจ.สงขลา