นายกอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

    2022-07-06 09:08:15
    วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินฯ ด้านการบริหารจัดการงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา